امکان کسب در‌آمد با انتشار ویدیو در سایت شما

آیا می دانید با انتشار ویدیوهای صفحه خود، در سایت خودتان می‌توانید درآمد داشته باشید؟

شیوه پرداخت موجودی کاربران در فیلو تغییر کرد

نحوه پرداختی های فیلو به درخواست کاربران از حالت خودکار به پرداخت درخواست محور تغییر پیدا کرد.

چگونه در خانه درآمد کسب کنیم؟

ویدیو از جمله بسترهای پرطرفدار می‌باشد که مخاطبان بسیاری را به خود جذب می کند. شما می‌توانید تنها بیننده نباشید و از این بستر پرطرفدار برای کسب درآمد استفاده کنید.

مزایای اشتراک ویدیو در فیلو

فیلو بستری برای اشتراک ویدیو می‌باشد اما اشتراک ویدیو برای کاربران فیلو چه مزایایی دارد؟

انواع آپلود ویدیو در فیلو

فیلو برای آپلود ویدیو دو راه برای شما مهیا کرده است.هر کدام از این دو روش دارای ویژگی‌هایی می‌باشد که در ادامه به توضیح هرکدام خواهیم پرداخت.

کسب درآمد از فیلو

فیلو وبگاه بارگذاری ویدیو می‌باشد که انتشار دهندگان ویدیو از آپلود ویدیو در آن درآمد کسب می کنند.