مزایای دارندگان حساب رسمی

money

حساب رسمی چیست؟

حساب کاربری رسمی به معنای این است که منتشر کننده مالک ویدیو بوده و ویدیو توسط شخص منتشر کننده تهیه و یا تدوین شده است.

مزایای دارندگان حساب رسمی چیست؟

  1. نمایش ویدیوهای دارندگان حساب رسمی در پایان پخش هر ویدیو
  2. قرار گرفتن در بخش های ویژه وب سایت فیلو
  3. قرار گرفتن در بخش های ویژه اپلیکیشن فیلو
  4. درآمد بیشتر نسبت به کاربران عادی
  5. نمایش بیشتر ویدیوهای حساب رسمی در صفحات مختلف
  6. قرار گرفتن پروفایل حساب های رسمی در صفحه اول وب سایت فیلو
account

به جمع دارندگان حساب رسمی در فیلو بپیوندید: