دریافت کد نمایش
بستن

اندازه نمایش
x
4 ماه پیش 42 حوادث

هیچگاه بچه در خودرو تنها نزارید

کار خطرناکی که منجر به مرگ شد.عدم کشیدن ترمز دستی و وجود بچه تو ماشین • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
نظر شما
😊


ویدیوهای مرتبط

لحظه برخورد شدید دوموتور سوار در تهران با هم
0:00:29
1
آتش زدن انسان درپمپ بنزین
0:01:00
2
تجاوز کردن پدر به دخترش
0:01:51
1
جن در داخل انباری
0:00:53
1
پلاک رند میرسد به ژن خوب
0:01:05
1
پدری که سر دختران خود را برید!!!
0:03:05
0
خیانت کردن به شوهروخونین شدن درخیابون توسط شوهر
0:00:51
3
صحنه دردناک مواجه دخترایزدی باداعشی متجاوزپس از5سال
0:01:38
3
رویت و دیدن جن در اتوبان
0:00:17
1
کرم زنده در غذای رستوران
0:02:59
0