دریافت کد نمایش
بستن

اندازه نمایش
x
4 ماه پیش 214 موسیقی

موزیک ویدیو امید به نام یاران

اگه اهل صفا باشی ز خودخواهی رها باشی
دلت با ما یکی باشه ز من منها تهی باشی
جدا از کبر و خودخواهی بگو با ما تو همراهی
اگه هم ره شوی با ما نمیشه مشکلی پیدا به رنگ آسمون بنگر همه یک رنگ یک جنسن
همه کوه و همه صحرا ز وحدت گشته پا برجا به هر جان و گلی بینی نشان دارد ز یک رنگی
شب و عشقو گل و شبنم که گشته یک صدا با من به سرشوری اگر دارد به دلداری اگر داری بیا با ما بیا با ما
به گلزار محبت ها اگه اهل صفا باشی ز خودخواهی رها باشی دلت با ما یکی باشه ز من منها تهی باشی


سایر ویدیوهای lashini2018

بیشتر

کسب درآمد

نظر شما