دریافت کد نمایش
بستن

اندازه نمایش
x
2 ماه پیش 65 خبری

خروج آب از زمین های کشاورزی

خروج آب از زمین‌های کشاورزی و هدایت آن به سمت قره سو


سایر ویدیوهای نودیجه

بیشتر

کسب درآمد

نظر شما

ویدیوهای مرتبط