تعمیرات کنسول بازی
0:01:56
0
HD
بیچاره کمرش شکست
0:00:11
1