در روز چهارشنبه از ساعت 22:00 الی 3:00 بامداد روز پنجشنبه دانتایم (قطعی موقتی) به جهت ایجاد تغییرات و تعویض برخی تجهیزات در دیتاسنتر خواهیم داشت. پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما در انجام این فرایند سپاسگذاریم.
آهنگ بسیار غمگین
0:00:57
0
سریال ترکی گلپری
0:04:40
0
HD
سریال ترکی گلپری
0:10:43
0
HD
سریال ترکی گلپری
0:05:46
0
HD
سریال ترکی گلپری
0:04:44
0
HD
سریال ترکی گلپری
0:07:00
0
HD