دریافت کد نمایش
بستن

اندازه نمایش
x
1 ماه پیش 20 فیلم و سینما

سریال ترکی گلپری

همه نگرانی این مادر را میتوان در بهم خوردن گیسوان دخترش و ناراحتی پسرش ، دانست . یک زندگی خیلی آرام و بانشاط که با غیب شدن ناگهانی همسرش ،اول خانه و سپس آرامش زندگی اش بهم میخورد ، در حالیکه برادر شوهرش نیت بدی به او دارد و هنگامیکه می خواهد به گل پری تجاوز کند گل پری او را بصورت غیر عمد بقتل می رساند که در پی آن سالها به زندان می افتد ، بعد از سالها وقتی از زندان آزاد میشود بدنبال بچه هایش میرود و در این بین عشق قدیمی و دوران نوجوانیش قدیر آیدین Kadir Aydın با بازی Timuçin Esen در هر لحظه به او کمک میکند. گل پری وقتی به بچه هایش میرسد آنها را مثل سابق نمیابد ومتوجه میشود پدر شوهرش یعقوب تاشکن Yakup Taşkın با بازی Tarık Papuççuoğlu قلب آنها را نسبت مادرشان پر از کینه کرده و آنها را طور دیگری بزرگ کرده است.در این مسیر قدیر و گل پری با سختیها و ماجراهایی روبرو میشوند که زندگی آنها دگرگون میشود • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
نظر شما
😊