دریافت کد نمایش
بستن

اندازه نمایش
x
6 ماه پیش 233 آموزشی

فیزیک دهم: فشار در لوله های U شکل

فیزیک دهم فصل 3: تو این ویدیو درباره ی محاسبات مربوط به لوله های U شکل با هم صحبت می کنیم. مثال های بعدی تو راهن.


سایر ویدیوهای StudyPal

بیشتر

کسب درآمد

نظر شما

ویدیوهای مرتبط