دریافت کد نمایش
بستن

اندازه نمایش
x
3 ماه پیش 74 آموزشی

قسمت 21: روباست تر کردن برنامه ماشین حساب با استفاده از عملگرهای منطقی

در این ویدیو با استفاده از عملگرهای منطقی برنامه نوشته شده برای ماشین حساب در قسمت های قبل را بهبود می بخشیم ...


سایر ویدیوهای علی جمالی فرد

بیشتر

کسب درآمد

نظر شما