دریافت کد نمایش
بستن

اندازه نمایش
x
9 ماه پیش خبری

. معاون رئیس #مجلس #نیجریه برای درمان به #آلمان رفته نیجریه‌ای‌های ساکن

.
معاون رئیس #مجلس #نیجریه برای درمان به #آلمان رفته نیجریه‌ای‌های ساکن اونجا حقش رو گذاشتن کف دستش که:
برو در کشور بیمارستانی مثل این بیمارستان آلمانی درست کن.
تو حق نداری با اموال بیت‌المال بیایی در این کشور درمان بشی مگر اینکه این فرصت رو برای تمام شهروندان نیجری فراهم کنی.

 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
نظر شما
😊