دریافت کد نمایش
بستن

اندازه نمایش
x
9 ماه پیش 117 آموزشی

جمع اعداد مرکب ریاضی پنجم دبستان

آموزش جمع اعداد مرکب مانند زمان و تاریخ از فصل اول ریاضی پنجم دبستان همراه با مثال


سایر ویدیوهای درس اول

بیشتر

کسب درآمد

نظر شما