دریافت کد نمایش
بستن

اندازه نمایش
x
5 ماه پیش 106 هنری

آموزش خط خودکاری ( نستعلیق ) - آموزش حرف ی

آموزش نحوه تحریر حرف ی در نستعلیق خودکاری


سایر ویدیوهای غفار قلیزاده ورگه سران

بیشتر

کسب درآمد

نظر شما