دریافت کد نمایش
بستن

اندازه نمایش
x
3 روز پیش 4 خبری

بررسی قدرت نظامی ایران

بررسی سطحی و اجمالی از قدرت نظامی ایران بالاخص نیروی دریایی


سایر ویدیوهای اسماعیل مجتهدزاده

بیشتر

کسب درآمد

نظر شما

ویدیوهای مرتبط