دریافت کد نمایش
بستن

اندازه نمایش
x
5 ماه پیش 55 آموزشی

آموزش اعداد صحیح ریاضی پایه هفتم

ارائه مباحث آموزش اعداد صحیح از فصل دوم ریاضی پایه هفتم شامل مباحثی از جمله جمع، تفریق، ضرب و تقسیم اعداد صحیح همراه با مثال های ساده و متنوع


سایر ویدیوهای درس اول

بیشتر

کسب درآمد

نظر شما

ویدیوهای مرتبط