دریافت کد نمایش
بستن

اندازه نمایش
x
5 ماه پیش 80 آموزشی

قسمت 30: آشنایی بیشتر با workspace و نامگذاری متغیرها در متلب

در این قسمت بیشتر با workspace و کارکردن با آن آشنا خواهیم شد و نحوه نام گذاری متغیرها در متلب را بیان خواهیم کرد. • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
نظر شما
😊

لیست پخش «دوره مقدماتی آموزش برنامه نویسی متلب»ویدیوهای مرتبط

آموزش پیانو 10
0:17:31
0
آموزش پیانو 18
0:10:30
0
آموزش پیانو 21
0:09:51
0
آموزش پیانو 4
0:18:29
0
آموزش پیانو 5
0:17:33
0
آموزش پیانو 3
0:10:43
0
آموزش پیانو 16
0:09:31
0
آموزش پیانو 6
0:09:16
0
آموزش پیانو 9
0:05:15
0
خط چشم
0:00:50
0
خط چشم
d1400
11 ماه پیش
90