دریافت کد نمایش
بستن

اندازه نمایش
x
3 ماه پیش 92 آموزشی

قسمت 15: نوشتن برنامه یک ماشین حساب ساده در متلب

آشنایی با توابع ()input و ()disp و نوشتن برنامه یک ماشین حساب ساده در متلب ...


سایر ویدیوهای cscp.ir

بیشتر

کسب درآمد

نظر شما

ویدیوهای مرتبط

10 مدل بستن روسری
0:11:33
0
HD