دریافت کد نمایش
بستن

اندازه نمایش
x
۱ هفته پیش 46 طبیعت

آوازى دلنشين برای مقابله با گرمایش جهانی

آوازى دلنشين برای مقابله با گرمایش جهانی

در سپتامبر ٢٠١٢، هشتاد هزار نفر در ١٨٠ شهر بلژیک این سرود را برای تشویق سیاستمداران به تکاپو برای مقابله با گرمایش_زمین با هم خواندند.

بخوان برای آب و هوا

ما باید بیدار بشویم.
ما باید عاقل بشویم.
ما باید چشمانمان را باز کنیم.
و همین حالا، حالا، حالا باید این کار را بکنیم.
ما باید آینده ای بهتر بسازیم
و باید همین حالا شروع کنیم.
ما روی یک سیاره هستیم
که به یک معضل دچار است.
ما باید این معضل را حل کنیم و مشارکت کنیم
و همین حالا، حالا، حالا باید این کار را بکنیم.
ما باید آینده ای بهتر بسازیم
و باید همین حالا شروع کنیم.
ما باید آینده ای بهتر بسازیم
و باید همین حالا شروع کنیم.

Sing for the Climate

We need to wake up
We need to wise up
We need to open our eyes
And do it NOW NOW NOW
We need to build a better future
And we need to start right now

We’re on a planet
That has a problem
We’ve got to solve it get involved
And do it NOW NOW NOW
We need to build a better future
And we need to start right now

We need to build a better future
And we need to start right now


سایر ویدیوهای vatan

بیشتر

کسب درآمد