دریافت کد نمایش
بستن

اندازه نمایش
x
5 ماه پیش 78 آموزشی

آموزش عبارت های جبری ریاضی هفتم

فیلم آموزشی مفاهیم اولیه عبارت های جبری از مباحث مطرح شده در ریاضی پایه هفتم همراه با مثال های ساده و متنوع


سایر ویدیوهای درس اول

بیشتر

کسب درآمد

نظر شما