شیوه پرداخت موجودی کاربران در فیلو تغییر کرد

شیوه پرداخت موجودی کاربران در فیلو تغییر کرد


نحوه پرداختی های فیلو به درخواست کاربران از حالت خودکار به پرداخت درخواست محور تغییر پیدا کرد.
در شیوه جدید تصفیه حساب، شما اختیار آن را دارید که در صورت تمایل برداشت درآمد خود را به ماه‌های آینده موکول کنید و همچنین بازه زمانی واریز موجودی ها نیز به ۵ روز کاهش پیدا کرد.


آیا درآمد کاربران تغییر خواهد کرد؟

موجودی شما طبق روالی که تاکنون بوده محاسبه می‌شود و هیچ تغییری در روند محاسبه درآمد نخواهیم داشت.اگر از نحوه محاسبه درآمد آگاهی ندارید می‌توانید به صفحه نحوه محاسبه درآمد مراجعه کنید.
موجودی کاربرانی که درخواست تصفیه حساب ارسال نکنند نیز، در حساب کاربرای آنان باقی خواهد ماند و هیچگونه کسر موجودی نخواهیم نداشت.


تغییرات پرداخت به چه صورت است؟

پیش تر در پایان هر ماه موجودی کاربرانی که به حد نصاب رسیده بودند به صورت خودکار به شماره شبا وارد شده در پروفایل مالی واریز می گردید اما پرداخت‌های آینده به صورت درخواستی، از صفحه درخواست تصفیه حساب خواهد بود.
در روش جدید کاربران عزیز فیلو برای دریافت موجودی خود باید از پنجم تا دهم هرماه به صفحه درخواست تصفیه حساب مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند. موجودی شما پس اتمام مهلت ارسال درخواست تصفیه حساب،حداکثر بعد از گذشت ۵ روز (از دهم تا پانزدهم هرماه) به شماره شبا وارد شده در پروفایل مالی واریز خواهد شد.
 

 
 کاربران دقت داشته باشید پروفایل مالی شما باید در وضعیت تأیید شده باشد.(تکمیل پروفایل مالی تنها ۱ بار لازم است صورت گیرد مگر قصد تغییر اطلاعات مالی داشته باشید)
همچنین توجه داشته باشید حداقل مبلغ برای ارسال درخواست تصفیه حساب ۲۰ هزار تومان می باشد.

با تشکر از همراهی شما در سرویس فیلو