دریافت کد نمایش
بستن

اندازه نمایش
x
۱ هفته پیش 63 خبری

زنده شدن زن 42 ساله بعد از 18 ساعت در سردخانه!!!

زن ۴۲ ساله خرم ‌آبادی پس از گذشت ۱۸ ساعت در سردخانه بهشت زهرای خرم ‌آباد به زندگی بازگشت • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
نظر شما
😊

لیست پخش «دیگه چه خبر؟!»